Onnea Suomi 102 vuotta!

Suomi täyttää 102 vuotta perjantaina 6.12.2019. Yhteiskuntamme elää voimakasta uudistumisen aikaa. Digitalisaatio, väestön ikärakenne ja kaupunkikeskittymien syntyminen vaikuttavat meidän kaikkien elämään ja tarpeisiin uudistua, löytää uusia ratkaisuja. Tämä vuonna Linnan juhlien teemana on tieto ja yhteiskunnallinen keskustelu. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan Suomen vahvuutena on aina ollut kyky toimia yhdessä, tilan antaminen erilaisille mielipiteille ja tiedon monipuolinen käyttäminen.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan Suomen vahvuutena on aina ollut kyky toimia yhdessä, tilan antaminen erilaisille mielipiteille ja tiedon monipuolinen käyttäminen.

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilanne on noussut isoihin otsikoihin viime kuukausina. Syitä niukkaan taloustilanteeseen on löytynyt useita. Syyt ovat osittain vaikutuksiltaan tilapäisiä, kuten verokorttiuudistus suhteessa julkishallinnon tulokertymään, mutta osa kuntien ja kuntayhtymien niukan taloustilanteen syistä johtuu pysyvästä muutoksesta. Huoltosuhde tulee kokemaan muutoksen Suomessa seuraavan kymmenen vuoden aikana, kun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarve kasvaa ja palveluita rahoittavien veronmaksajien määrä vähenee.

Käynnissä oleva keskustelu tuottamisrakenteen muutoksista näyttäytyy meille runsaana tarpeena luoda sote-keskuskonsepti.

Kuvassa on kuvattu sote-keskuskonsepti, jossa on kuvattuna keskeiset konseptit: toimintamallit eli Palvelutarpeen arviointi ja palveluun ohjaus (CC), Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamalli (Sote-keskus), sekä ohjausmallit eli toiminnanohjaus ja asiakas- ja potilastietojärjestelmät.

Tähän muutokseen vastaaminen edellyttää yhteiskunnassamme merkittäviä muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottamisrakenteeseen. Keskustelu, miten tuottamis- ja hallintorakenteen muutos tapahtuu, on pahasti kesken. Edellinen hallintorakenteen suunnittelu näyttäytyi maakuntasuunnitteluna, joka kaatui helmikuussa Sipilän hallituksen eroon. Tällä hetkellä käynnissä oleva keskustelu tuottamisrakenteen muutoksista näyttäytyy meille runsaana tarpeena luoda sote-keskuskonsepti, jossa tarvitaan tehokas tapa palveluntarpeisiin liittyvän kysynnän vastaanottamiselle. Etänä ja digitaalisesti toteutuva palvelutarpeen arviointi ja palveluun ohjaus antavat lisäarvoa sote-palveluiden tuottamiselle. Asiakkaan pompottelu luukulta toiselle on poistuttava. Sote-keskuskonseptissa palveluohjaustoiminnallisuus tulee tuottamaan apuvälineet sekä prosessit sote-toimijoiden ja palveluiden väliseen asiakas- ja potilasvirtaan.

Toiminnanohjauksella palvelun tarpeesta saadaan kattavaa tietoa, ja koko hoitoketjun läpi kulkevan, katkeamattoman tiedon avulla palveluiden tuottaminen on mahdollisimman tehokasta ja tuottaa suurimman tavoitellun terveyshyödyn.

Apuvälineitä ovat modernit digipalvelut, puheluiden vastaanottokeskus, etäkonsultaatio sekä etävastaanotto, jonka avulla on mahdollisuus varata aikaa, saada kuvaukset tarjotuista palveluista ja käytettävästä kapasiteetista. Jotta palvelun tarve ja siihen kohdentuva palveluiden tuottaminen olisi mahdollisimman tehokasta ja tuottaisi suurimman tavoitellun terveyshyödyn, tulee toiminnanohjauksen tarjota kliiniseen työhön tarvitut potilas- ja toimenpidetiedot katkeamatta koko hoitoketjun ajan osana toimintaprosessin järjestelmätukea. Tunnisteellisesti on kyettävä seuraamaan asiakkaan hoitoketjun kulku ensimmäisestä yhteydenotosta läpi hoitoketjun sen lopputulokseen. Sama pätee myös asiointitapahtumiin sosiaalipalveluissa. Näin palvelutarpeen arvioinnin laatu prosessin eri vaiheissa pystytään todentamaan ja tällä varmistetaan tiedon liikkuminen ehyenä koko palveluketjun ajan. Laadukas palvelutarpeen arviointi ensimmäisessä kontaktissa mahdollistaa tehokkaan palveluiden järjestämisen palveluohjauksessa.

Jari Nevalainen

toimitusjohtaja, 2M-IT Oy

 

Lähde
Helsingin Sanomat, toimittaja Marjukka Liiten. Julkaistu 30.10. klo 12:07  ”Linnan juhlien teemana nyt tieto: kutsuvieraina henkilöitä, jotka edistävät luotettavan tiedon levittämistä”