PATA-hankkeessa kehitetään maailmanluokan palveluratkaisu julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon

2M-IT tekee julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollon sektorille isoa digiloikkaa PATA-hankkeessa, jossa tavoitteena on toteuttaa Suomen johtava sote-palveluiden asiakasneuvonnan ja -ohjauksen toimintakonsepti ja sitä tukevat tekniset ratkaisut. Hankkeessa ovat mukana Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Pohjanmaan sote-alueet.

PATA-hankkeessa kehitetään palvelun tarvearviointi ja palveluun ohjaus -toimintamalli eli teknologia-alusta ja työkalut sekä asiakaspalvelukeskuksen toimintakonsepti sote-sektorin neuvontaan ja asiakasohjaukseen. Kokonaisratkaisu mahdollistaa alueellisesti yhteisen, mutta kansallisesti järjestetyn asiakaspalvelukeskuksen toiminnan, minkä avulla niukat resurssit voidaan kohdentaa tehokkaasti ja oikeisiin kohteisiin. Ratkaisu leikkaa kustannusten kasvua, ja sen ansiosta hoivan tarpeen kasvuun pystytään vastaamaan paremmin nykyisillä resursseilla.

Isossa kuvassa kyse on ratkaisusta, jolla Suomessa voidaan tarjota parhaat julkiset sote-palvelut eri alueille. Tehdään enemmän ja parempaa. Kun tähän asti julkisessa sotessa on kehitetty palvelukohtaisia ratkaisuja, nyt kootaan kaikki etulinjan asiointi ja digipalvelut yhteen palvelukokonaisuudeksi. Parannuksia odotetaan siitä, että omahoito-ohjeiden avulla hoidetaan enemmän, puheluiden määrä vähenee, digikanavia hyödynnetään enemmän ja etävastaanottojen määrä kasvaa. Näin saadaan enemmän kontakteja hoidettua kustannuksia kasvattamatta.

Kun tähän asti julkisessa sotessa on kehitetty palvelukohtaisia ratkaisuja, PATA-hankkeessa kootaan kaikki etulinjan asiointi ja digipalvelut yhteen palvelukokonaisuudeksi. 

2M-IT:ssä kehitteillä olevaan alustaan kytketään yhteyksiä kansallisiin järjestelmiin, kuten väestötietojärjestelmään, sekä alueellisiin järjestelmiin, kuten puhelin- ja raportointijärjestelmiin. Alueellisten sote-palveluntuottajien ratkaisupankeista ammattilainen näkee alueiden palvelut ja ohjeet, miten asiakasta missäkin tilanteessa alueella hoidetaan. Tuote on skaalattava, ja siinä on mukana muun muassa chat, chatbot, videovastaanotto, kansalaisen perustietojen automaattinen haku, palvelukatalogi, ratkaisupankki ja hoidon tarpeen arvioinnin väline. Näiden ensimmäisiä versioita kehitetään eteenpäin koko ajan. Lisäksi tulossa on esimerkiksi hoidon tarpeen itsearviointiominaisuus, älykkäämpää ja automaattista sisältöä ammattilaiselle, karttanäkymiä sekä mobiilisovellus kansalaisille.

– Kansalaisella on nyt monia digitaalisia sote-palveluja. Me pyrimme asiakkaalle helppoon ja nopeaan yhden luukun ratkaisuun, kun hän ottaa yhteyttä julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Kytkemme eri asiointikanavat, kuten chatin, videoyhteyden, asiointipalvelun ja puhelinsoiton yhteen. Tavoitteena on ratkaista asiakkaan asia kerralla kuntoon. Ammattilaiselle uusi palvelukonsepti näkyy mielekkäämpänä ja hallittavampana työnä. Aikaa jää varsinaiseen hoitotyöhön enemmän, kun ensikontakti saadaan laadukkaammaksi, kertoo yksikön päällikkö ja hankejohtaja Arttu Perttula 2M-IT:stä.

Kuva: Via Ramstén

Hankejohtaja Arttu Perttula sanoo, että PATA-ratkaisu mahdollistaa helpon ja nopean julkisen sektorin sote-asioinnin.

PATA-järjestelmä tulee olemaan toimialan johtava työkalu

PATA-hankkeessa kuvataan asiakaspalvelukeskuksen toimintakonsepti ja toimintaperiaatteet. Eksoten ja Kymsoten alueilla palveluntarjoajana toimii Kaiku24, joka kehittää keskitettyä asiakaspalvelua yhdessä sote-alueiden kanssa eteenpäin.

– PATA-järjestelmä on aivan ainutlaatuinen ja uniikki palvelu Suomessa, koska sen avulla alueelliset sote-palvelut löytyvät helposti ja nopeasti. Palvelu mahdollistaa ylialueellisen toimintamallin ja se tulee mullistamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluohjauksen, kertoo toimitusjohtaja Kari-Mikael Markkanen Kaiku24:stä.

– PATA-alustan palvelukatalogi-työkalu kertoo sote-ammattilaiselle paikalliset organisaatiot, palvelut ja käytännöt. Ensimmäinen yhteydenotto on jo osa hoitoa. Meillä on kovat odotusarvot PATA-järjestelmän suhteen ja odotamme kovin, että saamme järjestelmän käyttöömme pian. Tällä hetkellä pilotoimme hankkeessa syntyneitä työkaluja, toteaa Markkanen.

Kuva: Saara Raudasoja.

Toimitusjohtaja Kari-Mikael Markkanen ja operatiivinen johtajan Päivi Sihvo Kaiku24:stä näkevät, että paljon julkisen soten nykykysynnästä voidaan hoitaa diginä.

PATA-työkalujen avulla tehdään digitaalinen murros

Pankkimaailmasta Kaiku24:ään siirtynyt operatiivinen johtaja Päivi Sihvo näkee mahdollisuuksia digitaalisessa kehittämisessä.

– Paljon sosiaali- ja terveydenhuollon nykykysynnästä voitaisiin hoitaa diginä, mikä parantaisi asiakkaan saamaa palvelua. Odotukseni on, että PATA-hankkeen tuottaman teknologia-alustan, työkalujen sekä asiakaspalvelukeskuksen toimintakonseptin myötä saadaan asiakkaaseen 360 asteen näkymä, ja palvelu on aidosti monikanavaista. Asiakas valitsee ajan ja paikan yhteydenotolle, ja sen tulee olla helppoa, toteaa Sihvo lopuksi.

PATA-alustaratkaisun julkaiseminen avoimena lähdekoodina

2M-IT Oy tuotti PATA-alustaratkaisun ja siihen liittyviä asiantuntijapalveluita STM:n rahoittamassa ja Vaasan sairaanhoitopiirin hallinnoimassa PATA-asiakaspalvelukeskus -hankkeessa osana sote-rakenneuudistuksen osa-alue 4:ää (yhteistyötasoista tai muuta maakuntien yhteistä kehittämistä). Hanke päättyi 31.12.2021.

2M-IT Oy julkaisee hankeaikana julkisella rahoituksella tuotetun D365/Azure-teknologiaan perustuvan PATA-alustaratkaisun ns. avoimena lähdekoodina yhteisön käytettäväksi ja muokattavaksi lähdekoodi-verkkopalvelussa GitHubissa. Arttu Perttula kertoo, että ennen julkaisua arvioidaan ja päätetään soveltuva lisenssimalli sekä lisäksi julkaisupaketille teetetään ulkopuolinen tietoturva-auditointi alkuvuodesta 2022. Kyseinen julkaisupaketti sisältää seuraavat hankkeen aikana kehitetyt PATA-alustan ominaisuudet: Ammattilaisen työpöytä, Chat/Chatbot, Etävastaanotto ilman ajanvarausta, Yhteydenoton kirjaaminen, Patalogin lukukäyttöliittymä eli palvelukatalogi ja ratkaisupankki, Patalogin ylläpitokäyttöliittymä, Hoidon tarpeen arvioinnin väline, Kansalaisen vahva tunnistautuminen (chatissa) sekä Raportoinnin työkalu.

Case: Tyks Majakkasairaalan ICT-projekti

2M-IT on ollut mukana Varsinais-Suomen maakunnan mittavimmassa rakennushankkeessa, kun Turun yliopistolliselle keskussairaalalle on rakennettu uusi sairaala, Tyks Majakkasairaala.

Turussa, Tyksin sairaala-alueella sijaitsevassa uudessa sairaalassa tulevat toimimaan nykyisin U-sairaalassa sijaitsevat palvelut: lasten ja nuorten sairauksien hoito, naistentautien ja synnytysten hoito, korva-, nenä- ja kurkkusairauksien hoito, suu- ja leukasairauksien hoito sekä sairaanhoidollisia tukipalveluja (kliininen neurofysiologia, kuvantaminen, laboratorio ja välinehuolto). Tyks Majakkasairaala ja sen uudet modernit tilat avautuvat asiakkaille helmikuussa.

Sairaalan toiminnallisen suunnittelun tiimi ja ICT-projektiryhmä tekivät yhteistyötä tiiviisti

Sairaanhoitopiirin toiminnallisen suunnittelun hankejohtaja Riikka Aaltonen on ollut mukana rakennushankkeessa alusta saakka, ensin käyttäjänäkökulmasta lääkärintyönsä kautta ja viimeiset neljä vuotta toiminnallisen suunnittelun hankejohtajana. Sairaalan rakentamisen lähtökohtana on ollut toiminnallinen suunnitelma, joka kertoo, miten palvelut tulevat tiloissa toimimaan.

– Tämä on ollut valtavan mielenkiintoinen projektikokemus. Hankejohtajan roolissa olen oppinut ymmärtämään, kuinka monipuolinen kokonaisuus sairaala on, kuinka laajasti mukana on eri alan asiantuntijoita ja kuinka sitoutuneita kaikki ovat. Minulla ei ollut aiemmin tiedossa, kuinka laajasti esimerkiksi ICT:tä sairaalassa on. Eri tekniikoilla tai alustoilla toteutettujen ohjelmistojen ja järjestelmien toisiinsa liittämisien, eli integraatioiden valtava määrä ja niihin vaadittavat erilaiset asiat ovat yllättäneet ja opettaneet, Aaltonen sanoo.

Projektipäällikkö Pirkko Siironen 2M-IT:ltä veti rakennushankkeessa ICT-projektia. Projektiin kuului Majakkasairaalan ICT-kalustus, tietoliikenneverkot, ICT-infrastruktuurin eli tietoteknisen ympäristön pystyttäminen ja lisäosana muutto U-sairaalasta, työasemien, tulostimien uusiminen niiltä osin, kun uusitaan, kokoustilojen kalusteiden laitto ja uusiminen. ICT-projekti on tavoitteena on ollut, että palveluyksiköistä löytyy kaikki tarvittava tietotekniikka ja että uuden sairaalan tietoliikenne toimii halutusti sekä tietoturvallisesti.

– Teimme tiivistä yhteistyötä toiminnallisen suunnittelun tiimin kanssa, jotta sairaalan palveluyksiköiden ICT-kalustus ja tietotekninen ympäristö saatiin toimimaan halutulla tavalla, Siironen kertoo.

Työskentely samoissa tiloissa sujuvoitti tiedonkulkua laajassa hankkeessa

Siironen on projektin ajan työskennellyt projektitoimistossa läsnä Riikka Aaltosen luotsaaman toiminnallisen suunnittelun tiimin ja muiden hankkeessa olevien tahojen, kuten rakennuttamisen asiantuntijoiden kanssa. Toimistolla on työskennellyt yhteensä noin 20 henkilöä. Toimiston yhteisissä keskiviikkopalavereissa on käyty läpi hyvin monipuolisesti kaikkia hankkeeseen kuuluvia asioita, ja kahvipöytäkeskusteluissa on tullut esille lisää asioita, joita ei muuten olisi välttämättä tullut esille. Ohimennen tuleva hiljainen tieto on ollut koordinoinnissa tärkeätä.

– Se, että saimme istumapaikan projektitoimistoon hankeporukan läheisyyteen, on ollut ratkaisevan tärkeää. Sitä kautta olen päässyt sisään projektiin ja selvittämään asiakkaiden kanssa tahtotilaa sekä sitä, miten asiat toimivat ja kuka hoitaa mitäkin. Mitä enemmän oppii tuntemaan ihmisiä, sen sujuvampaa yhteistyö on. Se, että projektipäällikkö istuu asiakkaan tiloissa, oli tavattoman hyvä ratkaisu ja se oli myös asiakkaan toive, Siironen kertoo.

Modernissa Majakkasairaalassa on otettu käyttöön paljon uusia laitteita ja järjestelmiä

2M-IT:n rooli Majakkasairaalan ICT-projektissa on pitänyt sisällään laitekartoituksia, uusien laitteiden tilauksia sekä aikataulun koordinointia tekniikan ja tietoliikenteen käyttöönotoissa.

– Tietoliikenneasiantuntijoidemme kanssa on paljon pohdittu erilaisia asioita, jotta tekniikka saadaan järjestymään ja toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Maailmanlaajuinen komponenttipula aiheutti projektille melkoisia ongelmia, kun tarvikkeet eivät tulleetkaan ajoissa, ja jouduttiin tekemään joitakin vararatkaisuja. Kaikki on kuitenkin nyt saatu toimimaan hyvin, Siironen kertoo.

Tietoliikenneasiantuntija Marko Parkkonen työskentelee 2M-IT:n Tietoliikennepalveluissa ja oli tiiviisti mukana ICT-projektissa. Majakkasairaala on teknisesti täysin uusi sairaala, jossa on otettu uusia laitteita ja järjestelmiä käyttöön, ja tietoturva on tiukka. Parkkonen on kollegoineen tehnyt suuren määrän laiteasennuksia ja kytkentöjä sairaalan tietoteknisen ympäristön pystyttämiseksi.

– Olemme tehneet tiimimme kanssa yhteensä 14 500 kytkentää, Parkkonen kertoo.

Siironen kertoo, että projekti on ollut opettavainen.

– Puolin ja toisin olemme oppineet monta asiaa. Matkan varrella olemme oppineet kummankin organisaation toimintaperiaatteista. Lopulta olemme päässeet hyvään tulokseen. Hyvin menneessä projektissa voimme kiittää asiakastamme siitä, että tiedonvaihto on toiminut hyvin, Siironen kiittää.

Riikka Aaltonen on tyytyväinen yhteistyöhön 2M-IT:n kanssa.

– Toiminnalliseen suunnitteluun liittyvät erilaiset ratkaisut, ja niissä vaaditaan yhteistä keskustelua eri osapuolten kanssa. Yhteinen tekeminen 2M-IT:n kanssa on sujunut hyvin, Aaltonen sanoo.

Haastattelussa olivat mukana:

 

Riikka Aaltonen, LT, eMBA

Hankejohtaja, T3 toiminnallinen suunnittelu

Turun yliopistollinen keskussairaala

 

Pirkko Siironen

Projektipäällikkö,

2M-IT Oy

 

Marko Parkkonen

Tietoliikenneasiantuntija

2M-IT Oy

 

2M-IT on yhdessä enemmän

Kansalaisia palvelevat sote-ammattilaiset tarvitsevat tärkeään työhönsä monenlaisia ICT –palveluja. 2M-IT on sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien omistajiensa oman toiminnan jatkeena toimiva sidosyksikkö ja ICT-kumppani. Yhtiö ylläpitää ja kehittää sote-sektorin tarvitsemaa teknologiaa, sovelluksia, verkkoja, tietoturvaa, uusia toimintamalleja ja muita ICT-palveluita yhdessä asiakkaiden, parhaiden kumppaneiden ja osaavan oman henkilöstön kanssa. 

Kehitämme uudenlaisia ratkaisuja hyvinvointialueiden tarpeisiin

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on joka päivä valtavasti asiakaskohtaamisia. Ikääntyvä väestö ja kasvava sote-palvelujen tarve kasvattaa niitä entisestään. Asiakasprosessin ohjauksen kehittäminen on yhä useamman sote-palveluita järjestävän tahon agendalla. Mitä suuremmat volyymit, sitä vahvempi tarve hoitaa asia tehokkaasti resurssien säästämiseksi.

2M-IT on kehittämässä yhdessä hyvinvointikuntayhtymien kanssa keskitettyä, asiakaspalvelukeskuksen toiminnan mahdollistavaa teknologia-alustaa. Sote-palvelujen järjestämisen keskittyessä tuleville hyvinvointialueille, on tämän tyyppisille volyymiskaalautuville, uusille ratkaisuille suuria odotuksia.

Autamme asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistustyössä ja turvaamme nykyjärjestelmien toimintakyvyn

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistustyö on ajankohtaista useilla alueilla ja myös tämä näkyy panostuksissamme. Haluamme auttaa ja tukea niin järjestelmien hankinnassa, käyttöönotossa kuin jatkossa niiden kehittämisessä ja ylläpidossa. Toimintamalleillamme pyrimme siihen, että samoja ratkaisuja hakevat asiakkaat hyötyisivät yhteistyöstä mahdollisimman paljon. Järjestelmäuudistustyön lisäksi yhtä tärkeää on varmistaa, että myöhäisimpänäkin asiakas- ja potilastietojärjestelmän uudistusta toteuttavan asiakkaan nykyjärjestelmät säilyvät toimintakykyisinä.

Olemme panostaneet monipuoliseen ja syvälliseen henkilöstön osaamiseen, luoneet uusia toimintamalleja, sertifioineet toimintaamme ja verkottuneet parhaiden toimijoiden kanssa, jotta myllerryksessä olevien sote-palvelujen muutokset olisivat mahdollisimman sujuvia ja omistajien nykyiset palvelut kustannustehokkaita ja häiriöttömiä.  Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen on ainutlaatuisen suuri ponnistus pelkästään ICT-palvelujen osalta ja onnistuakseen edellyttää hyvää suunnittelua, resurssien hallintaa ja yhteistyötä. Seuraavien 15 kuukauden aikana tarvitaan 2M-IT:n kyvykkyyttä ja suunnitelmallisuutta toteuttaa laajoja muutoskokonaisuuksia.

Arja Pesonen

2M-IT Oy:n hallituksen puheenjohtaja