2M-IT:n strategiasta on julkaistu video

2M-IT:n strategiasta tuotettu video kertoo 2M-IT:stä, yrityksen toiminnasta ja strategisista tavoitteista.

2M-IT:n strategian tavoitteena on kehittää yhtiötä ja sen palveluja siten, että pystymme toteuttamaan sekä varmistamaan omistaja-asiakkaille annetut palvelulupaukset.

Videolle on tiivistetty 2M-IT:n strategiset painopistealueet:

  • Kustannustehokkaat ja laadukkaat palvelut
  • Osaavia resursseja muuttuviin tarpeisiin
  • Palvelukokonaisuuksien vastuunkantaja
  • Tietoturva oletusarvoisena toiminnassa

#2mitoystrategia #merkityksellinentyö #vaikuttavaatyötä

Hankinta- ja käyttöönottopalvelut -liiketoiminta vahvistamaan 2M-IT:n palveluita

2M-IT perustaa uuden Hankinta- ja käyttöönottopalvelut -liiketoiminnan 1.10.2022. Uusi liiketoiminta tulee vahvistamaan 2M-IT:n palveluita nykyisten liiketoimintojen, Sovelluspalveluiden, Tietotekniikkapalveluiden ja Ratkaisupalveluiden, rinnalle. Hankinta- ja käyttöönottopalvelut tarjoavat juridista asiantuntemusta ja lisäksi toteutukseen ja käyttöönottoon liittyviä asiantuntijapalveluita, kuten hanke- ja projektiosaamista.

– Erityisesti sote-uudistuksen myötä asiakkaillamme on tarpeena saada hankintoihin ja käyttöönottoihin liittyviä palveluita keskitettynä ja kokonaisvaltaisena palveluna. Tässä korostuu merkittävien hankintojen, kuten asiakas- ja potilastietojärjestelmien hankinta ja käyttöönotto, 2M-IT:n lakiasianjohtaja Satu Ylisiurua-Hemminki

2M-IT:n omistaja-asiakkaat ovat nähneet asiakas- ja potilastietojärjestelmien hankinnat ja uudistushankkeet yhdeksi tärkeimmistä 2M-IT:n toimintaan liittyvistä kehittämisalueista. Uuden liiketoiminnan tarve lähtee asiakastarpeesta.

– Asiakkaidemme palvelutarve liittyy vanhojen järjestelmien uudistamistarpeeseen, erillisten järjestelmien konsolidointi- ja yhtenäistämistarpeisiin, hyvinvointialueiden perustamisen yhteydessä syntyneeseen tarpeeseen tehdä uusia APTJ-hankintoja sekä kokonaan uusiin ratkaisuihin ja niiden nopeaan käyttöönottoon, Ylisiurua-Hemminki toteaa.

Hankinta- ja käyttöönottopalveluiden hyödyt asiakkaillemme

  • 2M-IT:n ymmärrys asiakkaan kokonaisarkkitehtuurista ja hankintojen/ratkaisujen soveltuvuudesta asiakkaan tarpeeseen 2M-IT:n vastatessa asiakkaan palveluista ja järjestelmistä kokonaisvaltaisesti
  • 2M-IT:n hankintaosaaminen ja kokemus hankintojen läpiviennistä, sekä mahdollisuudet kehittää osaamista systemaattisesti isojen volyymien kautta
  • 2M-IT:n osaaminen ja resurssit ovat laajempia kuin yksittäisillä asiakkailla
  • 2M-IT:n laajan asiakaspohjan hyödyt, jolloin neuvotteluissa on paremmat vaikutusmahdollisuudet suhteessa toimittajiin, sekä yhteistyömahdollisuudet hankinnoissa laajemmin
  • Asiakas voi keskittyä toiminnallisuuksien ja laadullisten seikkojen märittelyyn hankintaprojektissa

Hankinta- ja käyttöönottopalveluissa aloittaa työn perustamisvaiheessa noin 10 henkilöä ja liiketoiminnan henkilöstömäärän ennakoidaan kasvavan nopeasti toiminnan käynnistyessä. 2M-IT:n Laki- ja sopimushallinnon lakiasiainjohtaja Satu Ylisiurua-Hemminki siirtyy Hankinta- ja käyttöönottopalveluiden liiketoimintajohtajaksi.

Lisätietoja: Satu Ylisiurua-Hemminki, 2M-IT

2M-IT Oy on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuollon ict-palveluja tuottava julkisomisteinen yhtiö, joka tekee jatkuvaa kehitystyötä ja tarjoaa palveluita sote-alan haasteiden ratkaisemiseksi ja kehittämiseksi ict:n keinoin. 2M-IT Oy on syntynyt vuonna 2018 kahden kokeneen julkisomisteisen sote-ict-yrityksen fuusion myötä. Kaikkiaan 2M-IT:llä on kokemusta suomalaisen sote-ict:n kehittämisestä kahdenkymmenen vuoden ajalta. Yrityksessä työskentelee 700 terveydenhuollon ja ict-alan ammattilaista ja sillä on 19 toimipistettä ympäri Suomen.