Artikkelit

2M-IT Oy:n asiakaskirje 25.2.2019

Lue 2M-IT:n asiakaskirje 25.2.2019 täältä >>

Helmikuun asiakaskirjeessä

 • Määränpäänämme hyvinvoiva ihminen –  tutustu 2M-IT:n strategiaan
 • 2M-IT eFlip nostaa kokouksesi seuraavalle tasolle
 • Tutustu toimintaamme tarkemmin interaktiivisesta esitteestä
 • Katso tulevat tapahtumat
 • Vastaa kuukauden kysymykseen

Yhdessä tuotamme tehokkaammat ja laadukkaammat palvelut – asiakkaiden arjen tukeminen on 2M-IT:n uuden strategian keskeinen tekijä

2M-IT on julkaissut uuden strategiansa vuosille 2019-2020. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme parantamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuutta ja tuottavuutta.

Pääsemme tavoitteeseen asiakaslähtöisellä ja ratkaisukeskeisellä asiantuntijuudella, aktiivisella toiminnan kehittämisellä, kustannustehokkailla ja laadukkailla palveluilla sekä yhteisillä pehmeillä arvoilla.

”Strategiamme auttaa selkiyttämään tavoitteitamme ja prioriteettejamme. Se muodostaa päivittäisen työmme perustan, mitä teemme ja mihin keskitymme. Meidän on fokusoiduttava, jotta saavutamme tavoitteemme”, kertoo 2M-IT:n toimitusjohtaja Jari Nevalainen.

Strategiassa tunnistetaan toimintaympäristön muutosvoimat, kuten 5-10 vuoden sisällä kotihoidon asiakasmäärä kasvu 50 % ja sote-sektorin työvoiman määrä lasku 25 %, hallituksen 3 miljardia euron säästötavoite SOTE-uudistuksen avulla vuoteen 2029 mennessä. Nämä toimintaympäristön muutokset edellyttävät meiltä muuttumista yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Asiakaskokemus on kumppanuuden keskiössä

Asiakas on toimintamme keskiössä, ja visionamme on tuottaa yhdessä tehokkaammat ja laadukkaammat palvelut. Asiakkaan saama hyöty on kaiken 2M-IT:n toiminnan kehittämisen lähtökohta. Tulevina vuosina keskitymme neljään tärkeään teemaan:

 • Tuotamme jatkuvat palvelut sovitulla palvelutasolla laskevin yksikkökustannuksin.
 •  Vastaamme asiakaslähtöisistä palvelukokonaisuuksista, jotka kokoamme parhaista mahdollisista lähteistä.
 •  Tuemme asiakkaidemme toiminnan kehittämistä. Kehitämme osaamistamme ja palvelujamme asiakkaiden tarpeita vastaaviksi.
 • Asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelut tehostavat SOTE-palvelujen asiakasprosessien ohjausta.

”Visiomme toteuttamisessa tärkeimmässä roolissa ovat ihmiset. Meillä on paras jengi koossa tämän strategian toteuttamiseen”, Nevalainen sanoo.

Strategiamme kulmakivet on kiteytetty ja visualisoitu strategiakuvaksi, joka löytyy nettisivujemme Yritys -osion alta.

Yhdessä enemmän.

Suunta vuodelle 2019

Vuosi 2019 on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Pyysimme lakiasianjohtajaamme Satu Ylisiurua-Hemminkiä kertomaan, millainen vuosi 2018 oli 2M-IT:lle ja millaisia suunnitelmia 2M-IT:llä on alkaneelle vuodelle.

Minkälainen vuosi 2018 oli 2M-IT:lle?

Aloitin 2M-IT:n lakiasiainjohtajana loppuvuodesta 2018. Samaan aikaan 2M-IT sai useita uusia omistaja-asiakkaita, ja palveluilla on ollut ja on kova kysyntä. Vuosi 2018 oli hyvin voimakkaan kasvun aikaa. Fuusion jälkeen panostettiin palvelujen kehittämiseen ja toiminnan laatuun, mikä näkyy esimerkiksi palvelunhallinnan johtamisjärjestelmän sertifioinneissa.

Millaisia suunnitelmia 2M-IT:llä on vuodelle 2019?

Nyt on hyvä tilanne lähteä vuoteen 2019 rakentamaan yhtiön toimintaa. Tammikuussa vahvistettiin strategia, jonka jalkauttamista ja toimenpidesuunnitelmia tehdään parhaillaan.

Strategia painottuu neljään pääteemaan, joita ovat:

 • Palvelujen tuottavuuden ja palvelutason jatkuva parantaminen
 • Asiakkaan ongelmia ratkova ICT-palveluintegraattori
 • Kirivaihde toiminnan kehittämisessä
 • Omistajien APTJ-palvelut muuttuvassa toimintaympäristössä

Olemme saaneet paljon kiinnostuneita yhteydenottoja, joten saamme varmasti lisää omistaja-asiakkaita myös tänä vuonna. Tarjoamme omistaja-asiakkaille hyvät, toimivat ja laadukkaat palvelut. Tällä hetkellä olemme tiiviisti mukana asiakkaiden kanssa suunnittelemassa tulevaisuuden APTJ-palvelujen järjestelmähankinnan etenemistä.

Maakuntauudistus on myös mielenkiintoisessa vaiheessa eikä vielä voida varmuudella sanoa, mitä tapahtuu. Olemme mukana maakuntien rakentamisessa, mikäli uudistus toteutuu. Joka tapauksessa on nähtävissä, että muutoksia tulee tapahtumaan ja olemme mukana tekemässä uusia ratkaisuja ja palveluja.

Palveluille on kova kysyntä ja yhtiön tulee valmistautua siihen, että sillä on osaamista ja resursseja myös jatkossa. Osaamisen johtamisen kautta tulee varautua myös osaamisen uudistamiseen erityisesti uusien APTJ-järejstelmien osalta. Uusien omistajien kautta palveluiden kysyntä laajenee. Toisaalta olemassa olevat asiakkaat haluaisivat ostaa lisää palveluja. Nyt on tärkeää miettiä keinot, joilla vastataan palvelujen kysynnän kasvuun.

Mitä merkkejä on nähtävissä tulevista muutoksista vuodelle 2019?

Sähköiset palvelut ja ePalvelut kiinnostavat valtavasti asiakaskuntaamme. Lähivuosina tullaan varmasti näkemään sähköisten palvelujen voimakkaampi mukaantulo ja niitä viedään myös lähemmäksi kansalaisia esimerkiksi kotiin. Vastaamme kysyntään parhaiten tilanteeseen soveltuvilla ratkaisuilla ja tällä tavalla mahdollistamme erilaisten palvelujen luomista ja tuotantoa.

 

Satu Ylisiurua-Hemminki
Lakiasianjohtaja
2M-IT Oy

Kirjoittaja toimii lakiasianjohtajana 2M-IT Oy:ssa ja on aiemmin toiminut mm. Vimana Oy:ssä hankinta- ja lakiasianjohtajana ja Maaseutuvirastossa ICT-yksikön johtajana.