Case: Tyks Majakkasairaalan ICT-projekti

2M-IT on ollut mukana Varsinais-Suomen maakunnan mittavimmassa rakennushankkeessa, kun Turun yliopistolliselle keskussairaalalle on rakennettu uusi sairaala, Tyks Majakkasairaala.

Turussa, Tyksin sairaala-alueella sijaitsevassa uudessa sairaalassa tulevat toimimaan nykyisin U-sairaalassa sijaitsevat palvelut: lasten ja nuorten sairauksien hoito, naistentautien ja synnytysten hoito, korva-, nenä- ja kurkkusairauksien hoito, suu- ja leukasairauksien hoito sekä sairaanhoidollisia tukipalveluja (kliininen neurofysiologia, kuvantaminen, laboratorio ja välinehuolto). Tyks Majakkasairaala ja sen uudet modernit tilat avautuvat asiakkaille helmikuussa.

Sairaalan toiminnallisen suunnittelun tiimi ja ICT-projektiryhmä tekivät yhteistyötä tiiviisti

Sairaanhoitopiirin toiminnallisen suunnittelun hankejohtaja Riikka Aaltonen on ollut mukana rakennushankkeessa alusta saakka, ensin käyttäjänäkökulmasta lääkärintyönsä kautta ja viimeiset neljä vuotta toiminnallisen suunnittelun hankejohtajana. Sairaalan rakentamisen lähtökohtana on ollut toiminnallinen suunnitelma, joka kertoo, miten palvelut tulevat tiloissa toimimaan.

– Tämä on ollut valtavan mielenkiintoinen projektikokemus. Hankejohtajan roolissa olen oppinut ymmärtämään, kuinka monipuolinen kokonaisuus sairaala on, kuinka laajasti mukana on eri alan asiantuntijoita ja kuinka sitoutuneita kaikki ovat. Minulla ei ollut aiemmin tiedossa, kuinka laajasti esimerkiksi ICT:tä sairaalassa on. Eri tekniikoilla tai alustoilla toteutettujen ohjelmistojen ja järjestelmien toisiinsa liittämisien, eli integraatioiden valtava määrä ja niihin vaadittavat erilaiset asiat ovat yllättäneet ja opettaneet, Aaltonen sanoo.

Projektipäällikkö Pirkko Siironen 2M-IT:ltä veti rakennushankkeessa ICT-projektia. Projektiin kuului Majakkasairaalan ICT-kalustus, tietoliikenneverkot, ICT-infrastruktuurin eli tietoteknisen ympäristön pystyttäminen ja lisäosana muutto U-sairaalasta, työasemien, tulostimien uusiminen niiltä osin, kun uusitaan, kokoustilojen kalusteiden laitto ja uusiminen. ICT-projekti on tavoitteena on ollut, että palveluyksiköistä löytyy kaikki tarvittava tietotekniikka ja että uuden sairaalan tietoliikenne toimii halutusti sekä tietoturvallisesti.

– Teimme tiivistä yhteistyötä toiminnallisen suunnittelun tiimin kanssa, jotta sairaalan palveluyksiköiden ICT-kalustus ja tietotekninen ympäristö saatiin toimimaan halutulla tavalla, Siironen kertoo.

Työskentely samoissa tiloissa sujuvoitti tiedonkulkua laajassa hankkeessa

Siironen on projektin ajan työskennellyt projektitoimistossa läsnä Riikka Aaltosen luotsaaman toiminnallisen suunnittelun tiimin ja muiden hankkeessa olevien tahojen, kuten rakennuttamisen asiantuntijoiden kanssa. Toimistolla on työskennellyt yhteensä noin 20 henkilöä. Toimiston yhteisissä keskiviikkopalavereissa on käyty läpi hyvin monipuolisesti kaikkia hankkeeseen kuuluvia asioita, ja kahvipöytäkeskusteluissa on tullut esille lisää asioita, joita ei muuten olisi välttämättä tullut esille. Ohimennen tuleva hiljainen tieto on ollut koordinoinnissa tärkeätä.

– Se, että saimme istumapaikan projektitoimistoon hankeporukan läheisyyteen, on ollut ratkaisevan tärkeää. Sitä kautta olen päässyt sisään projektiin ja selvittämään asiakkaiden kanssa tahtotilaa sekä sitä, miten asiat toimivat ja kuka hoitaa mitäkin. Mitä enemmän oppii tuntemaan ihmisiä, sen sujuvampaa yhteistyö on. Se, että projektipäällikkö istuu asiakkaan tiloissa, oli tavattoman hyvä ratkaisu ja se oli myös asiakkaan toive, Siironen kertoo.

Modernissa Majakkasairaalassa on otettu käyttöön paljon uusia laitteita ja järjestelmiä

2M-IT:n rooli Majakkasairaalan ICT-projektissa on pitänyt sisällään laitekartoituksia, uusien laitteiden tilauksia sekä aikataulun koordinointia tekniikan ja tietoliikenteen käyttöönotoissa.

– Tietoliikenneasiantuntijoidemme kanssa on paljon pohdittu erilaisia asioita, jotta tekniikka saadaan järjestymään ja toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Maailmanlaajuinen komponenttipula aiheutti projektille melkoisia ongelmia, kun tarvikkeet eivät tulleetkaan ajoissa, ja jouduttiin tekemään joitakin vararatkaisuja. Kaikki on kuitenkin nyt saatu toimimaan hyvin, Siironen kertoo.

Tietoliikenneasiantuntija Marko Parkkonen työskentelee 2M-IT:n Tietoliikennepalveluissa ja oli tiiviisti mukana ICT-projektissa. Majakkasairaala on teknisesti täysin uusi sairaala, jossa on otettu uusia laitteita ja järjestelmiä käyttöön, ja tietoturva on tiukka. Parkkonen on kollegoineen tehnyt suuren määrän laiteasennuksia ja kytkentöjä sairaalan tietoteknisen ympäristön pystyttämiseksi.

– Olemme tehneet tiimimme kanssa yhteensä 14 500 kytkentää, Parkkonen kertoo.

Siironen kertoo, että projekti on ollut opettavainen.

– Puolin ja toisin olemme oppineet monta asiaa. Matkan varrella olemme oppineet kummankin organisaation toimintaperiaatteista. Lopulta olemme päässeet hyvään tulokseen. Hyvin menneessä projektissa voimme kiittää asiakastamme siitä, että tiedonvaihto on toiminut hyvin, Siironen kiittää.

Riikka Aaltonen on tyytyväinen yhteistyöhön 2M-IT:n kanssa.

– Toiminnalliseen suunnitteluun liittyvät erilaiset ratkaisut, ja niissä vaaditaan yhteistä keskustelua eri osapuolten kanssa. Yhteinen tekeminen 2M-IT:n kanssa on sujunut hyvin, Aaltonen sanoo.

Haastattelussa olivat mukana:

 

Riikka Aaltonen, LT, eMBA

Hankejohtaja, T3 toiminnallinen suunnittelu

Turun yliopistollinen keskussairaala

 

Pirkko Siironen

Projektipäällikkö,

2M-IT Oy

 

Marko Parkkonen

Tietoliikenneasiantuntija

2M-IT Oy