Hyvää Tietosuojapäivää 2024!

Kansainvälistä tietosuojapäivää (Privacy Day, Euroopassa Data Protection Day) vietetään 28. tammikuuta Euroopan neuvoston sopimuksen 108 ”Yleissopimus yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä” kunniaksi. Yleissopimus on ensimmäinen oikeudellisesti sitova tietosuojaa ohjaava kansanvälinen väline, ja sen on allekirjoittanut 55 osapuolta ja 36 tarkkailijaa. Tietosuojapäivää on vietetty vakiintuneesti vuodesta 2006 sillä viikolla, jolle 28.1. sijoittuu.

Tietosuojapäivänä useat viranomaistahot, yksityisen sektorin toimijat ja yksittäiset yritykset järjestävät tietosuojaan liittyviä koulutuksia, työpajoja, tietoiskuja ja tapahtumia lisätäkseen tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevaa tietoisuutta ja parhaita käytäntöjä.

Tänä vuonna DVV:n (Digi- ja väestövirasto) järjestää kaikille avoimen ja maksuttoman koko päivän tietosuoja-aiheisen webinaarin torstaina 25.1. Tietosuojavaltuutetun toimiston ja Alma Talentin yhteistyössä järjestämää Tietosuojapäivää 2024 vietetään perjantaina 26.1. Helsingissä. Tietosuojapäivä-tapahtumassa kuullaan perinteisesti ajankohtaiset kuulumiset kansalliselta tietosuojaviranomaiselta, tietosuojavaltuutetulta. Puheenvuoroissa korostuu edelleen vastuullisen tekoälyn käyttöön liittyvät hyvät käytänteet ja riskiperusteisuutta korostava sääntelykehys.

#tietosuoja #tietosuojapäivä