Artikkelit

Hae mukaan ePalvelut, eTuotteet ja asiantuntijapalvelut puitejärjestelyyn

ICT-toimittaja oletko jo hakenut mukaan uuteen sähköisten palvelujen puitejärjestelyymme? Vielä ehdit osallistua 4.4.2019 mennessä.

– Jatkamme voimakkaasti tulevien vuosien aikana sähköisten palvelujen kehittämistä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Hyvillä uusilla sähköisillä palveluilla voidaan tehostaa koko sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Tähän tarpeeseen pyrimme vastaamaan avoinna olevan puitejärjestelyn kautta. Olemme erittäin iloisia, että hankintailmoitus on jo herättänyt paljon kiinnostusta, kertoo 2M-IT:n lakiasiainjohtaja Satu Ylisiurua-Hemminki.

Tulevaisuuden sote-palvelujen uudistustyö etenee vauhdilla digitalisaation ja sähköisten palvelujen avulla.

– Tarjoamiemme sähköisten palvelujen pitää olla vaivattomia ja lähes näkymättömiä. Asiakasnäkökulma sekä yritysten toiminnan ja ihmisen työn helpottaminen ovat kantavana ajatuksena tulevien sähköisten palvelujen kehittämisessä. Toimivien sähköisten asiointipalvelujen kehittämiskilpailussa pärjääminen edellyttää uudentyyppisten palvelujen jatkuvaa kehittämistä, asiakkaiden odotuksiin vastaamista ja verkostokulttuurin luomista yhdessä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden välillä, kuvailee 2M-IT:n ratkaisupalvelujen liiketoimintajohtaja Arto Lehtokari.

Yhdessä luomme kattavan sosiaali- ja terveyspalvelujen sähköisten palvelujen ekosysteemin ja mahdollisuuden tehdä asioita kokonaan uudella tavalla.

Hae mukaan Hilman kautta: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-007907

 

ePalvelut, eTuotteet ja asiantuntijapalvelut puitejärjestely

2M-IT Oy pyytää tarjouksia, joiden pohjalta muodostamme puitejärjestelyn ePalveluista.

ePalvelut käsittävät sähköisten palveluiden toteutukset (ePalvelut), sähköisiin palveluihin liitettävät tekniset apuvälineet ja laitteet (eTuotteet) ja palvelukokonaisuuteen liittyvät kehittämisen ja toteutuksen asiantuntijapalvelut.

2M-IT Oy on julkisomisteinen voittoa tavoittelematon Suomen suurin sote ICT-palveluja tuottava osakeyhtiö. Suurimmat omistajamme ovat VSSHP, SATSHP, EKSOTE, CAREA, KSSHP, PHHYKY, VSHP ja Porin kaupunki.

Hankinta on jaettu kolmeen (3) osa-alueeseen, jossa kussakin tehdään puitesopimus korkeintaan kymmenen (10) tässä hankintamenettelyssä kelpoisuusehdot täyttävien toimittajan kanssa.

 1. ePalvelut
  ePalveluiden kokonaistoimitus, joka sisältää uusien kehitettävien sähköisten palvelujen kokonaistoimituksen (kehittäminen, käyttöönotto ja ylläpito) ja olemassa olevien sähköisten palvelujen ja palvelualustojen kehittämisen ja ylläpidon. Tässä vaiheessa hankintayksikkö arvioi hankkivansa olemassa oleviin palveluihin liittyviä mobiilisovelluksia, uusia kehitettäviä itsenäisiä mobiilipalveluja ja -sovelluksia, sisätilapaikannusta ja asiakkaan ilmoittautumiseen ja palautteen antoon liittyviä ePalveluja. Osa-alueeseen kuuluvat myös erilaiset integraatioalustat. Integraatio-alustalla tarkoitetaan palvelua ja välinettä, jossa on avoimet raja-pinnat ja sen toimintoja voidaan kehittää ja muokata asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Integraatioalusta on sovellus tai palvelu, jonka avulla tietoa kuljetetaan määriteltyjen vaiheiden läpi ja tietoa voidaan rikastaa tai käsitellä sovitulla tavalla. Integraatioalusta yhdistää ja siirtää tietoa määritellyllä tavalla esim. kansallisesta järjestelmästä sairaanhoitopiirin toimenpidehuoneen ajanvarauksen yhteydessä välinepaikannukseen.
 2. eTuotteet
  eTuotteet ovat sähköisiin palveluihin liitettäviä teknisiä apuvälineitä ja laitteita,joilla voidaan toteuttaa vuorovaikutteisia ja ergonomisia käyttöliittymiä ja reaalimaailman laite- ja anturi-integraatioita. Esimerkkejä eTuotteista ovat hoito- ja hoivatyöhön liittyvät työvälineet, työn kehittämiseen ja seurantaan liittyvät mobiilityövälineet. Toimitukset voivat olla e-Tuotteisiin ja -välineisiin liittyviä kokonaistoimituksia palveluna erilaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin. Toimituksena voi olla myös pelkät laitteet ja välineet, esimerkiksi erilaiset mitta- ja turvalaitteet liittyen kotiin vietäviin palveluihin, sekä päätelaitteet, joiden kautta e-Palveluja voidaan käyttää. Hankintaan kuuluu e-Tuotteen ylläpitoa ja elinkaaren aikaisia päivityksiä. Hankinta sisältää eTuotteiden kehittämistä yhdessä asiakkaan kanssa ja tuki asiakkaalle eTuotteiden käyttöönoton yhteydessä sekä jatkokehityksessä. Hankintaan kuuluu myös 2M-IT:n, 2M-IT:n asiakkaiden ja heidän loppukäyttäjien tukea ja koulutusta.
 3. Asiantuntijapalvelut
  Asiantuntijapalveluita ovat sähköisten palvelujen kehittämiseen, esimerkiksi ePalveluissa hyödynnettäviin tuotteisiin ja laitteisiin, arkkitehtuuriin, tuotekehitykseen, ohjelmointiin, integraatioihin ja edellä mainittujen palvelumuotoiluun liittyvät asiantuntijatyön toimeksiannot. Osa-alueeseen kuuluu palvelujen ja tuotteiden määrittelyä ja teknisten eritelmien laatimista. Hankinnan kohteena voi olla myös palvelujen ja tuotteiden hallinnollista ja teknistä tietoturvaa ja toiminnallista laatua koskeva suunnittelu, katselmointi, testaus ja auditointi.

Tarjouspyyntö on kokonaisuudessaan luettavissa Mercell-järjestelmässä.

Tarjoukset on lähetettävä 4.4.2019 klo 10:00 mennessä Mercell-järjestelmään osoitteeseen: https://permalink.mercell.com/101024712.aspx

Ilmoitus on julkaistu Hilma-palvelussa:
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-007907

 

Suunta vuodelle 2019

Vuosi 2019 on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Pyysimme lakiasianjohtajaamme Satu Ylisiurua-Hemminkiä kertomaan, millainen vuosi 2018 oli 2M-IT:lle ja millaisia suunnitelmia 2M-IT:llä on alkaneelle vuodelle.

Minkälainen vuosi 2018 oli 2M-IT:lle?

Aloitin 2M-IT:n lakiasiainjohtajana loppuvuodesta 2018. Samaan aikaan 2M-IT sai useita uusia omistaja-asiakkaita, ja palveluilla on ollut ja on kova kysyntä. Vuosi 2018 oli hyvin voimakkaan kasvun aikaa. Fuusion jälkeen panostettiin palvelujen kehittämiseen ja toiminnan laatuun, mikä näkyy esimerkiksi palvelunhallinnan johtamisjärjestelmän sertifioinneissa.

Millaisia suunnitelmia 2M-IT:llä on vuodelle 2019?

Nyt on hyvä tilanne lähteä vuoteen 2019 rakentamaan yhtiön toimintaa. Tammikuussa vahvistettiin strategia, jonka jalkauttamista ja toimenpidesuunnitelmia tehdään parhaillaan.

Strategia painottuu neljään pääteemaan, joita ovat:

 • Palvelujen tuottavuuden ja palvelutason jatkuva parantaminen
 • Asiakkaan ongelmia ratkova ICT-palveluintegraattori
 • Kirivaihde toiminnan kehittämisessä
 • Omistajien APTJ-palvelut muuttuvassa toimintaympäristössä

Olemme saaneet paljon kiinnostuneita yhteydenottoja, joten saamme varmasti lisää omistaja-asiakkaita myös tänä vuonna. Tarjoamme omistaja-asiakkaille hyvät, toimivat ja laadukkaat palvelut. Tällä hetkellä olemme tiiviisti mukana asiakkaiden kanssa suunnittelemassa tulevaisuuden APTJ-palvelujen järjestelmähankinnan etenemistä.

Maakuntauudistus on myös mielenkiintoisessa vaiheessa eikä vielä voida varmuudella sanoa, mitä tapahtuu. Olemme mukana maakuntien rakentamisessa, mikäli uudistus toteutuu. Joka tapauksessa on nähtävissä, että muutoksia tulee tapahtumaan ja olemme mukana tekemässä uusia ratkaisuja ja palveluja.

Palveluille on kova kysyntä ja yhtiön tulee valmistautua siihen, että sillä on osaamista ja resursseja myös jatkossa. Osaamisen johtamisen kautta tulee varautua myös osaamisen uudistamiseen erityisesti uusien APTJ-järejstelmien osalta. Uusien omistajien kautta palveluiden kysyntä laajenee. Toisaalta olemassa olevat asiakkaat haluaisivat ostaa lisää palveluja. Nyt on tärkeää miettiä keinot, joilla vastataan palvelujen kysynnän kasvuun.

Mitä merkkejä on nähtävissä tulevista muutoksista vuodelle 2019?

Sähköiset palvelut ja ePalvelut kiinnostavat valtavasti asiakaskuntaamme. Lähivuosina tullaan varmasti näkemään sähköisten palvelujen voimakkaampi mukaantulo ja niitä viedään myös lähemmäksi kansalaisia esimerkiksi kotiin. Vastaamme kysyntään parhaiten tilanteeseen soveltuvilla ratkaisuilla ja tällä tavalla mahdollistamme erilaisten palvelujen luomista ja tuotantoa.

 

Satu Ylisiurua-Hemminki
Lakiasianjohtaja
2M-IT Oy

Kirjoittaja toimii lakiasianjohtajana 2M-IT Oy:ssa ja on aiemmin toiminut mm. Vimana Oy:ssä hankinta- ja lakiasianjohtajana ja Maaseutuvirastossa ICT-yksikön johtajana.