Osaamiskeskus-malli varmistaa korkeatasoisen ICT-asiantuntemuksen hyvinvointialueen käyttöön

2M-IT:n luoma osaamiskeskus takaa Pohjanmaan hyvinvointialueelle aina tarvittavat resurssit ICT-projekteihin sekä vahvan osaamisen, jotta omien rekrytointien kautta olisi ollut haastavaa hankkia vallitsevassa markkina- ja muutostilanteessa.

Pohjanmaalla perustaa hyvinvointialueelle rakennettiin jo aiemmin vapaaehtoisessa kuntayhtymässä. Sittemmin hyvinvointialueen ICT-ratkaisuja lähdettiin rakentamaan yhdessä 2M-IT:n kanssa: ICT-muutostöiden resursointia ja tarvittavaa osaamista hyvinvointialueella pohdittiin ensin 2M-IT:n strategiayksikön kanssa. Yhteistyössä luotiin raamit osaamiskeskus-mallille.

– Sovimme 2M-IT:n kanssa, että luomme hyvinvointialueen tarpeisiin oman osaamiskeskuksen. Me määrittelimme, millaisella laajuudella haluamme projekteja viedä läpi ja millaista osaamista tarvitsemme käyttöömme. Sen jälkeen 2M-IT lähti toteuttamaan osaamiskeskusta ja kokoamalla tarvittavaa osaamista meidän käyttöömme, kertoo Pohjanmaan hyvinvointialueen tietohallintojohtaja Kimmo Tiira.

Tarvittava osaaminen aina saatavilla

2M-IT:n kokoama osaamiskeskus työllistää reilut 20 asiantuntijaa projektipäälliköistä it-arkkitehteihin. Tiira sanoo, että samanlaisen osaajajoukon kokoaminen määräajaksi olisi ollut hyvinvointialueelle hyvin haastavaa, koska muutos oli valtakunnallinen ja osaajista oli pulaa kaikkialla.

– Nyt meidän ei tarvitse pohtia, millainen osaaminen henkilöillä on, vaan voimme olla varmoja, että he ovat juuri sellaisia osaajia kuin näissä projekteissa tarvitsemme.

Osaamiskeskus keskittyy hyvinvointialueen muodostamiseen ja sille määriteltyihin erityisprojekteihin, kuten asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaan ja ICT-muutosten läpivientiin.

– Osaamiskeskuksessa työskentelevät ovat meidän ohjauksessamme ja heidän resurssinsa on meidän käytössämme. Voimme olla varmoja, että meidän tarpeemme ovat heidän prioriteettejaan ja että projektit saadaan käyntiin suunnitellusti. Se on iso etu meille, toteaa Tiira.

Yhteistyön tulokset näkyvät joka päivä

Pohjanmaan hyvinvointialue tekee tiivistä yhteistyötä 2M-IT:n kanssa. Tiira kuvaa, että 2M-IT:llä on merkittävä vaikutus siihen, miten koko hyvinvointialue ja siellä työskentelevät ammattilaiset suoriutuvat päivittäisistä tehtävistään.

– Me hankimme ansaitsemamme arvostuksemme joka päivä kentältä. On oleellista, että meillä on avoin keskustelusuhde ja asioita nostetaan riittävän ajoissa esille. Jos jokin ei toimi, tartumme siihen yhdessä 2M-IT:n kanssa, opimme lisää ja kehitämme toimintaamme, toteaa Tiira.

Teksti: Anna Korpi-Kyyny, Hansdotter Oy

Kuva: Tuomas Hinkkanen, Hansdotter Oy

2M-IT:n Service Deskiin on rekrytoitu työvoimaa hyvinvointialuemuutoksen tukemiseksi oppilaitosyhteistyön avulla   

2M-IT:n Service Desk -tiimien koko on lähes kaksinkertaistunut loppuvuoden aikana. ”Rekrytointi on ollut iso ponnistus ja olemme siinä pikkuhiljaa loppusuoralla”, sanoo tiimiesimies Ville Ruusela. 2M-IT on rekrytoinut runsaasti uusia työntekijöitä varmistamaan sulavan hyvinvointialuemuutoksen. Enemmistö uusista työntekijöistä on opiskelijoita, joiden opintoja harjoittelu täydentää. ”Teemme oppilaitosyhteistyötä. Olemme käyneet esittäytymässä oppilaitoksissa ja saaneet taitavia hakijoita”, toteaa tiimiesimies Anne Leivo. 

2M-IT:lle harjoitteluun tulevat AMK-opiskelijat suorittavat esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan, kyberturvallisuuden tai tradenomin opintoja. Lisäksi on muutamia IT-tukihenkilöksi opiskelevia harjoittelijoita ammattikouluista. Yhteistyö koulujen kanssa on todettu erittäin mieluisaksi, ja Turun AMK:n yritys TheFIRMA saa tiimiesimies Ruuselalta erityistä kiitosta onnistuneesta yhteistyöstä.  

2M-IT:n käyttäjätuki muodostuu Service Desk- ja Sovellustuki -tiimeistä.

Uusien työntekijöiden perehdytykseen ja tukemiseen on panostettu 

Uusia työntekijöitä tsempataan ja perehdytetään aktiivisesti 2M-IT:llä. Kaksi viikkoa kestävän koulutuksen lisäksi uudet työntekijät saavat mentorit, jotka varmistavat, että työskentely lähtee hyvin käyntiin ja työntekijä rohkenee pyytää apua tarvittaessa. Jokapäiväisen työn tukena toimii myös timanttinen työyhteisö niin paikan päällä toimistoilla, kuin aktiivisissa sisäisissä viestintäkanavissa. Uudet työntekijät rekrytoidaan pääasiassa vastaanottamaan tukipyyntöjä ja ratkaiseman ongelmatilanteita puhelimitse. 

Service Deskissä järjestetään tiimipalaveri viikoittain, ja ajankohtaisista asioista viestitään Teamsin tiedotuskanavilla. Ohjeita päivitetään jatkuvasti ja isommista muutoksista järjestetään koulutukset. Varsinaiseen perehdytykseen sisältyvät koulutukset käsittelevät esimerkiksi hyvinvointialueiden kuntien esittelyä ja reitityskarttoja, jotta uusi työntekijä osaa reitittää asiakkaiden asiat eteenpäin oikeille tahoille, jos ne eivät ole heti ratkaistavissa. 

”Perehdytys on meillä tärkeässä roolissa. Opiskelijat tulevat meille harjoitteluun, ja me koulutamme heidät työhön”, toteaa tiimiesimies Leivo.  

2M-IT:llä harjoittelijoiden on mahdollista tehdä opinnäytetyö ja saada vakituinen työpaikka 

Harjoittelijan on mahdollista päästä 2M-IT:lle keikkatyöläiseksi ja kesätöihin, mikä parhaassa tapauksessa johtaa vakituiseen työpaikkaan. Tilanteesta riippuen opiskelija voi myös kirjoittaa opinnäytetyön yritykselle. Service Deskin jälkeen yksilön on mahdollista kouluttautua lukuisiin eri tehtäviin organisaatiossa, joskin monet viihtyvät yksikössä pitkään. 

”Meillä on paljon vakituisessa työsuhteessa olevia asiantuntijoita, jotka ovat aluksi tulleet taloon harjoitteluun. He osaavat asettua uuden harjoittelijan kenkiin”, kertoo Leivo. Kaikki tiimiläiset auttavat harjoittelijoita mielellään, ja heidän työpanostansa arvostetaan.  ”Harjoittelijat ovat tärkeä osa työporukkaa, ja he pääsevät osallistumaan tiimin työhyvinvoinnin aktiviteetteihin”, täydentää Ruusela. Onnistunut asiakaskokemus alkaa onnellisista työntekijöistä.   

Kiinnostuitko? Hae Service Deskiin avoimen haun kautta! 

Haemme jatkuvasti uusia osaajia Service Deskiimme avoimella haulla. Löydät tämän ja muut avoimet työ- ja harjoittelupaikkamme verkkosivuiltamme tai osoitteesta kuntarekry.fi.