PATA-hankkeessa kehitetään maailmanluokan palveluratkaisu julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon

2M-IT tekee julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollon sektorille isoa digiloikkaa PATA-hankkeessa, jossa tavoitteena on toteuttaa Suomen johtava sote-palveluiden asiakasneuvonnan ja -ohjauksen toimintakonsepti ja sitä tukevat tekniset ratkaisut. Hankkeessa ovat mukana Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Pohjanmaan sote-alueet.

PATA-hankkeessa kehitetään palvelun tarvearviointi ja palveluun ohjaus -toimintamalli eli teknologia-alusta ja työkalut sekä asiakaspalvelukeskuksen toimintakonsepti sote-sektorin neuvontaan ja asiakasohjaukseen. Kokonaisratkaisu mahdollistaa alueellisesti yhteisen, mutta kansallisesti järjestetyn asiakaspalvelukeskuksen toiminnan, minkä avulla niukat resurssit voidaan kohdentaa tehokkaasti ja oikeisiin kohteisiin. Ratkaisu leikkaa kustannusten kasvua, ja sen ansiosta hoivan tarpeen kasvuun pystytään vastaamaan paremmin nykyisillä resursseilla.

Isossa kuvassa kyse on ratkaisusta, jolla Suomessa voidaan tarjota parhaat julkiset sote-palvelut eri alueille. Tehdään enemmän ja parempaa. Kun tähän asti julkisessa sotessa on kehitetty palvelukohtaisia ratkaisuja, nyt kootaan kaikki etulinjan asiointi ja digipalvelut yhteen palvelukokonaisuudeksi. Parannuksia odotetaan siitä, että omahoito-ohjeiden avulla hoidetaan enemmän, puheluiden määrä vähenee, digikanavia hyödynnetään enemmän ja etävastaanottojen määrä kasvaa. Näin saadaan enemmän kontakteja hoidettua kustannuksia kasvattamatta.

Kun tähän asti julkisessa sotessa on kehitetty palvelukohtaisia ratkaisuja, PATA-hankkeessa kootaan kaikki etulinjan asiointi ja digipalvelut yhteen palvelukokonaisuudeksi. 

2M-IT:ssä kehitteillä olevaan alustaan kytketään yhteyksiä kansallisiin järjestelmiin, kuten väestötietojärjestelmään, sekä alueellisiin järjestelmiin, kuten puhelin- ja raportointijärjestelmiin. Alueellisten sote-palveluntuottajien ratkaisupankeista ammattilainen näkee alueiden palvelut ja ohjeet, miten asiakasta missäkin tilanteessa alueella hoidetaan. Tuote on skaalattava, ja siinä on mukana muun muassa chat, chatbot, videovastaanotto, kansalaisen perustietojen automaattinen haku, palvelukatalogi, ratkaisupankki ja hoidon tarpeen arvioinnin väline. Näiden ensimmäisiä versioita kehitetään eteenpäin koko ajan. Lisäksi tulossa on esimerkiksi hoidon tarpeen itsearviointiominaisuus, älykkäämpää ja automaattista sisältöä ammattilaiselle, karttanäkymiä sekä mobiilisovellus kansalaisille.

– Kansalaisella on nyt monia digitaalisia sote-palveluja. Me pyrimme asiakkaalle helppoon ja nopeaan yhden luukun ratkaisuun, kun hän ottaa yhteyttä julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Kytkemme eri asiointikanavat, kuten chatin, videoyhteyden, asiointipalvelun ja puhelinsoiton yhteen. Tavoitteena on ratkaista asiakkaan asia kerralla kuntoon. Ammattilaiselle uusi palvelukonsepti näkyy mielekkäämpänä ja hallittavampana työnä. Aikaa jää varsinaiseen hoitotyöhön enemmän, kun ensikontakti saadaan laadukkaammaksi, kertoo yksikön päällikkö ja hankejohtaja Arttu Perttula 2M-IT:stä.

Kuva: Via Ramstén

Hankejohtaja Arttu Perttula sanoo, että PATA-ratkaisu mahdollistaa helpon ja nopean julkisen sektorin sote-asioinnin.

PATA-järjestelmä tulee olemaan toimialan johtava työkalu

PATA-hankkeessa kuvataan asiakaspalvelukeskuksen toimintakonsepti ja toimintaperiaatteet. Eksoten ja Kymsoten alueilla palveluntarjoajana toimii Kaiku24, joka kehittää keskitettyä asiakaspalvelua yhdessä sote-alueiden kanssa eteenpäin.

– PATA-järjestelmä on aivan ainutlaatuinen ja uniikki palvelu Suomessa, koska sen avulla alueelliset sote-palvelut löytyvät helposti ja nopeasti. Palvelu mahdollistaa ylialueellisen toimintamallin ja se tulee mullistamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluohjauksen, kertoo toimitusjohtaja Kari-Mikael Markkanen Kaiku24:stä.

– PATA-alustan palvelukatalogi-työkalu kertoo sote-ammattilaiselle paikalliset organisaatiot, palvelut ja käytännöt. Ensimmäinen yhteydenotto on jo osa hoitoa. Meillä on kovat odotusarvot PATA-järjestelmän suhteen ja odotamme kovin, että saamme järjestelmän käyttöömme pian. Tällä hetkellä pilotoimme hankkeessa syntyneitä työkaluja, toteaa Markkanen.

Kuva: Saara Raudasoja.

Toimitusjohtaja Kari-Mikael Markkanen ja operatiivinen johtajan Päivi Sihvo Kaiku24:stä näkevät, että paljon julkisen soten nykykysynnästä voidaan hoitaa diginä.

PATA-työkalujen avulla tehdään digitaalinen murros

Pankkimaailmasta Kaiku24:ään siirtynyt operatiivinen johtaja Päivi Sihvo näkee mahdollisuuksia digitaalisessa kehittämisessä.

– Paljon sosiaali- ja terveydenhuollon nykykysynnästä voitaisiin hoitaa diginä, mikä parantaisi asiakkaan saamaa palvelua. Odotukseni on, että PATA-hankkeen tuottaman teknologia-alustan, työkalujen sekä asiakaspalvelukeskuksen toimintakonseptin myötä saadaan asiakkaaseen 360 asteen näkymä, ja palvelu on aidosti monikanavaista. Asiakas valitsee ajan ja paikan yhteydenotolle, ja sen tulee olla helppoa, toteaa Sihvo lopuksi.

PATA-alustaratkaisun julkaiseminen avoimena lähdekoodina

2M-IT Oy tuotti PATA-alustaratkaisun ja siihen liittyviä asiantuntijapalveluita STM:n rahoittamassa ja Vaasan sairaanhoitopiirin hallinnoimassa PATA-asiakaspalvelukeskus -hankkeessa osana sote-rakenneuudistuksen osa-alue 4:ää (yhteistyötasoista tai muuta maakuntien yhteistä kehittämistä). Hanke päättyi 31.12.2021.

2M-IT Oy julkaisee hankeaikana julkisella rahoituksella tuotetun D365/Azure-teknologiaan perustuvan PATA-alustaratkaisun ns. avoimena lähdekoodina yhteisön käytettäväksi ja muokattavaksi lähdekoodi-verkkopalvelussa GitHubissa. Arttu Perttula kertoo, että ennen julkaisua arvioidaan ja päätetään soveltuva lisenssimalli sekä lisäksi julkaisupaketille teetetään ulkopuolinen tietoturva-auditointi alkuvuodesta 2022. Kyseinen julkaisupaketti sisältää seuraavat hankkeen aikana kehitetyt PATA-alustan ominaisuudet: Ammattilaisen työpöytä, Chat/Chatbot, Etävastaanotto ilman ajanvarausta, Yhteydenoton kirjaaminen, Patalogin lukukäyttöliittymä eli palvelukatalogi ja ratkaisupankki, Patalogin ylläpitokäyttöliittymä, Hoidon tarpeen arvioinnin väline, Kansalaisen vahva tunnistautuminen (chatissa) sekä Raportoinnin työkalu.

Pata-asiakaspalvelukeskus tehostaa sote-ammattilaisten työtä

Pata-asiakaspalvelukeskus on toimintamalli, joka keskittää ja tehostaa asiakkaan hoidon ja tuen tarpeen arviointia sekä asiakasohjausta. Pata-asiakaspalvelukeskuksen avulla taataan arvioinnin tasalaatuisuus ja asiakkaan ohjaus oikeaan palveluun. Digitalisoituja ratkaisuja hyödyntämällä ja toimintoja keskittämällä vähennetään päällekkäistä työtä ja lasketaan sote-palvelukokonaisuuden tuottamiskustannuksia.

Pata-asiakaspalvelukeskus tarjoaa kansalaisille keskitetyn monikanavaisen palvelun, neuvonnan, hoidon tarpeen arvioinnin ja ohjauksen. Kun asiakas ottaa kontaktin Pata-asiakaspalvelukeskukseen, siellä työskentelevä ammattilainen pystyy hyödyntämään laajasti asiakkaan sote-tietoja. Ammattilaisen tekemää hoidon ja tuen tarpeen arviointia sekä ohjausta tukevat myös esimerkiksi:

  • tiedot asiakkaan aiemmista yhteydenotoista
  • tiedot aiemmin tehdyistä arvioista, kuten RAI-kuntoisuusarvio
  • tiedot meneillään olevista prosesseista, kuten palveluntarpeen arviointi
  • tiedot parhaillaan tuotettavista palveluista, kuten asiakkaan luona käyvä kotihoito.

Merkittävä osa yhteyttä ottavan asiakkaan asioista voidaan hoitaa saman tien, ilman tarvetta fyysiselle käynnille. Pata-asiakaspalvelukeskuksessa kansalaisia ohjataan hyödyntämään alueellisia ja kansallisia digitaalisia oma-arviointeja sekä etäpalvelumahdollisuuksia.

Pata-asiakaspalvelukeskuksen toiminta tähtää siis asiakkaiden mahdollisimman laadukkaaseen ja tehokkaaseen arviointiin ja ohjaukseen, joka saavutetaan keskitetyllä tiedolla, yhteistyöllä, osaamisen kehittämisellä ja koordinoinnilla.

Pata-asiakaspalvelukeskus hyödyntää tietoa ja optimoi asiakasohjauksen

Sote-ammattilaiset hoitavat puhelin- ja digiasiakaspalvelua monesti muun vastaanottotyön ohella. Pata-asiakaspalvelukeskuksessa ammattilaiset saavat keskittyä työhönsä ja kehittää sen vaatimaa osaamista.

Kuvassa: Pata asiakaspalvelukeskuksen hyödyt

Asiakaspalvelukeskuksen ammattilaisella on käytössään kattava palvelukatalogi, kriteeristöt, saatavuustiedot ja päätöksenteon tuen ratkaisut. Hoitajilla on mahdollisuus konsultoida niin lääkäreitä kuin esimerkiksi sosionomia tai fysioterapeuttia.

Ammattilaisen näkökulmasta Pata-ratkaisu ei tarkoita yhtä fyysistä keskusta, vaan digitalisoitujen ratkaisujen yhdenmukaistamista, järjestelmäkokonaisuuden tehokkaampaa hyötykäyttöä ja ammattilaisten osaamisen hallintaa.

PATA-ratkaisun avulla palvelukokonaisuutta voidaan jatkossa johtaa ja kehittää entistä tehokkaammin tiedon avulla. Dataa hyödyntäen asiakkaiden sairauksien ja ennen kaikkea terveyden ja hyvinvoinnin kannalta ennakoivien ratkaisujen tuottamiseen voidaan hakea ratkaisuja jo ennen sairastumista tai tilanteen ajautumista kriisiin.

Yritykset ja kolmas sektori tiiviimmäksi osaksi sote-palvelukokonaisuutta

Pata-ratkaisu mahdollistaa jatkossa sujuvamman yhteistyön sote-alueiden kesken. Eri alueiden on järkevää kartoittaa tietyntyyppisen erityisosaamisen hyödyntämistä yli piirirajojen. Teknologian ja prosessien tuottajana me 2M-IT:ssä olemme valmiita kartoittamaan, kuinka tietyissä toiminnallisuuksissa alueiden palveluja voisi tehostaa ja yhdistää.

Jotta vaikuttavuus olisi mahdollisimman laaja myös yhteiskunnallisesti, Pata-ratkaisu tulee saada hyötykäyttöön kokonaisuudessaan. Palveluiden kokonaisuuteen kuuluvat myös esimerkiksi ennakoiva ja ehkäisevä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, oikea-aikainen kotihoito, toimintakykyä tukeva kuntoutus, sosiaalista osallisuutta tukeva toiminta, ostopalveluja tuottavat yritykset sekä tätä kokonaisuutta tukeva vapaaehtoistoiminta. Näin luodaan uusia työpaikkoja, yrittäjyyttä ja yhteisöllisyyttä.

Pata-asiakaspalvelukeskus vastaa siis tämän hetken haasteeseen saavuttaa asiakaskeskeinen ja kustannustehokas toimijoiden palvelukokonaisuus. Tämä kokonaisuus kannustaa asiakasta hyödyntämään monipuolisia omaseuranta-, hyvinvointi- ja oirearviopalveluita aktiivisena kansalaisena. Kun tarvetta palvelulle tulee, asiakas ohjataan suoraan oikeaan palveluun – oli kyseessä sitten julkinen, yksityinen tai kolmannen sektorin toimija.

Ratkaisuja huoltosuhteen tuomiin haasteisiin

Pata-ratkaisu koskee kaikkien ikäryhmien asiakkaita, ei vain ikääntyvää väestönosaa. Ikääntyminen ja huoltosuhteen vääristyminen ovat kuitenkin Suomessa ajankohtaisia ongelmia. Uusilla teknologioilla ja toimintamallien yhtenäistämisellä pystytään merkittävästi alentamaan sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksia.

Digitalisaatio on siis mahdollisuus, mutta se ei toteudu itsestään pelkällä teknologialla, vaan se vaatii toimeenpanijoita sekä prosessien ja toimintatapojen muutosta. Toiminnan optimointiin, sote-ammattilaisten työn tehostamiseen ja säästöjen aikaansaamiseksi Pata-asiakaspalvelukeskus on vaikuttavin ratkaisu.

Katri Länsivuori
Asiakkuuspäällikkö
2M-IT Oy


Lue Pata-ratkaisua käsittelevät  blogikirjotukset >

2.4. Pata-ratkaisu syntyy asiakkaiden toiveesta
28.4. Pata-toimintamallin oikea hetki on nyt