PATA-hankkeessa kehitetään maailmanluokan palveluratkaisu julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon

2M-IT tekee julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollon sektorille isoa digiloikkaa PATA-hankkeessa, jossa tavoitteena on toteuttaa Suomen johtava sote-palveluiden asiakasneuvonnan ja -ohjauksen toimintakonsepti ja sitä tukevat tekniset ratkaisut. Hankkeessa ovat mukana Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Pohjanmaan sote-alueet.

PATA-hankkeessa kehitetään palvelun tarvearviointi ja palveluun ohjaus -toimintamalli eli teknologia-alusta ja työkalut sekä asiakaspalvelukeskuksen toimintakonsepti sote-sektorin neuvontaan ja asiakasohjaukseen. Kokonaisratkaisu mahdollistaa alueellisesti yhteisen, mutta kansallisesti järjestetyn asiakaspalvelukeskuksen toiminnan, minkä avulla niukat resurssit voidaan kohdentaa tehokkaasti ja oikeisiin kohteisiin. Ratkaisu leikkaa kustannusten kasvua, ja sen ansiosta hoivan tarpeen kasvuun pystytään vastaamaan paremmin nykyisillä resursseilla.

Isossa kuvassa kyse on ratkaisusta, jolla Suomessa voidaan tarjota parhaat julkiset sote-palvelut eri alueille. Tehdään enemmän ja parempaa. Kun tähän asti julkisessa sotessa on kehitetty palvelukohtaisia ratkaisuja, nyt kootaan kaikki etulinjan asiointi ja digipalvelut yhteen palvelukokonaisuudeksi. Parannuksia odotetaan siitä, että omahoito-ohjeiden avulla hoidetaan enemmän, puheluiden määrä vähenee, digikanavia hyödynnetään enemmän ja etävastaanottojen määrä kasvaa. Näin saadaan enemmän kontakteja hoidettua kustannuksia kasvattamatta.

Kun tähän asti julkisessa sotessa on kehitetty palvelukohtaisia ratkaisuja, PATA-hankkeessa kootaan kaikki etulinjan asiointi ja digipalvelut yhteen palvelukokonaisuudeksi. 

2M-IT:ssä kehitteillä olevaan alustaan kytketään yhteyksiä kansallisiin järjestelmiin, kuten väestötietojärjestelmään, sekä alueellisiin järjestelmiin, kuten puhelin- ja raportointijärjestelmiin. Alueellisten sote-palveluntuottajien ratkaisupankeista ammattilainen näkee alueiden palvelut ja ohjeet, miten asiakasta missäkin tilanteessa alueella hoidetaan. Tuote on skaalattava, ja siinä on mukana muun muassa chat, chatbot, videovastaanotto, kansalaisen perustietojen automaattinen haku, palvelukatalogi, ratkaisupankki ja hoidon tarpeen arvioinnin väline. Näiden ensimmäisiä versioita kehitetään eteenpäin koko ajan. Lisäksi tulossa on esimerkiksi hoidon tarpeen itsearviointiominaisuus, älykkäämpää ja automaattista sisältöä ammattilaiselle, karttanäkymiä sekä mobiilisovellus kansalaisille.

– Kansalaisella on nyt monia digitaalisia sote-palveluja. Me pyrimme asiakkaalle helppoon ja nopeaan yhden luukun ratkaisuun, kun hän ottaa yhteyttä julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Kytkemme eri asiointikanavat, kuten chatin, videoyhteyden, asiointipalvelun ja puhelinsoiton yhteen. Tavoitteena on ratkaista asiakkaan asia kerralla kuntoon. Ammattilaiselle uusi palvelukonsepti näkyy mielekkäämpänä ja hallittavampana työnä. Aikaa jää varsinaiseen hoitotyöhön enemmän, kun ensikontakti saadaan laadukkaammaksi, kertoo yksikön päällikkö ja hankejohtaja Arttu Perttula 2M-IT:stä.

Kuva: Via Ramstén

Hankejohtaja Arttu Perttula sanoo, että PATA-ratkaisu mahdollistaa helpon ja nopean julkisen sektorin sote-asioinnin.

PATA-järjestelmä tulee olemaan toimialan johtava työkalu

PATA-hankkeessa kuvataan asiakaspalvelukeskuksen toimintakonsepti ja toimintaperiaatteet. Eksoten ja Kymsoten alueilla palveluntarjoajana toimii Kaiku24, joka kehittää keskitettyä asiakaspalvelua yhdessä sote-alueiden kanssa eteenpäin.

– PATA-järjestelmä on aivan ainutlaatuinen ja uniikki palvelu Suomessa, koska sen avulla alueelliset sote-palvelut löytyvät helposti ja nopeasti. Palvelu mahdollistaa ylialueellisen toimintamallin ja se tulee mullistamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluohjauksen, kertoo toimitusjohtaja Kari-Mikael Markkanen Kaiku24:stä.

– PATA-alustan palvelukatalogi-työkalu kertoo sote-ammattilaiselle paikalliset organisaatiot, palvelut ja käytännöt. Ensimmäinen yhteydenotto on jo osa hoitoa. Meillä on kovat odotusarvot PATA-järjestelmän suhteen ja odotamme kovin, että saamme järjestelmän käyttöömme pian. Tällä hetkellä pilotoimme hankkeessa syntyneitä työkaluja, toteaa Markkanen.

Kuva: Saara Raudasoja.

Toimitusjohtaja Kari-Mikael Markkanen ja operatiivinen johtajan Päivi Sihvo Kaiku24:stä näkevät, että paljon julkisen soten nykykysynnästä voidaan hoitaa diginä.

PATA-työkalujen avulla tehdään digitaalinen murros

Pankkimaailmasta Kaiku24:ään siirtynyt operatiivinen johtaja Päivi Sihvo näkee mahdollisuuksia digitaalisessa kehittämisessä.

– Paljon sosiaali- ja terveydenhuollon nykykysynnästä voitaisiin hoitaa diginä, mikä parantaisi asiakkaan saamaa palvelua. Odotukseni on, että PATA-hankkeen tuottaman teknologia-alustan, työkalujen sekä asiakaspalvelukeskuksen toimintakonseptin myötä saadaan asiakkaaseen 360 asteen näkymä, ja palvelu on aidosti monikanavaista. Asiakas valitsee ajan ja paikan yhteydenotolle, ja sen tulee olla helppoa, toteaa Sihvo lopuksi.

PATA-alustaratkaisun julkaiseminen avoimena lähdekoodina

2M-IT Oy tuotti PATA-alustaratkaisun ja siihen liittyviä asiantuntijapalveluita STM:n rahoittamassa ja Vaasan sairaanhoitopiirin hallinnoimassa PATA-asiakaspalvelukeskus -hankkeessa osana sote-rakenneuudistuksen osa-alue 4:ää (yhteistyötasoista tai muuta maakuntien yhteistä kehittämistä). Hanke päättyi 31.12.2021.

2M-IT Oy julkaisee hankeaikana julkisella rahoituksella tuotetun D365/Azure-teknologiaan perustuvan PATA-alustaratkaisun ns. avoimena lähdekoodina yhteisön käytettäväksi ja muokattavaksi lähdekoodi-verkkopalvelussa GitHubissa. Arttu Perttula kertoo, että ennen julkaisua arvioidaan ja päätetään soveltuva lisenssimalli sekä lisäksi julkaisupaketille teetetään ulkopuolinen tietoturva-auditointi alkuvuodesta 2022. Kyseinen julkaisupaketti sisältää seuraavat hankkeen aikana kehitetyt PATA-alustan ominaisuudet: Ammattilaisen työpöytä, Chat/Chatbot, Etävastaanotto ilman ajanvarausta, Yhteydenoton kirjaaminen, Patalogin lukukäyttöliittymä eli palvelukatalogi ja ratkaisupankki, Patalogin ylläpitokäyttöliittymä, Hoidon tarpeen arvioinnin väline, Kansalaisen vahva tunnistautuminen (chatissa) sekä Raportoinnin työkalu.