Ensihavaintoja Ketju-sovelluksen pilotista Vaasassa: Käyttäjät tyytyväisiä, bluetooth-teknologian soveltuvuutta tartuntojen jäljittämiseen analysoidaan

Vaasan keskussairaalassa tehty koronavirukselle altistuneiden digitaaliseen jäljittämiseen kehitetyn Ketju-sovelluksen pilotin käyttötestausvaihe on nyt päättynyt. Pilotissa mukana olleet keskussairaalan työntekijät kokivat sovelluksen käytön vaivattomana.

Koronavirustartuntojen jäljittämisen kehittämiseen tarkoitetun Ketju-sovelluksen pilotti käynnistyi Vaasan keskussairaalassa 18.5.2020. Pilotissa palvelua käytti rajattu joukko Vaasan keskussairaalan työntekijöitä, jotka simuloivat testiympäristössä satunnaisia henkilöitä. Pilotin tulokset ja hanketta varten kehitetyn sovelluksen lähdekoodi julkaistaan kesän aikana ja niitä voi hyödyntää myös valtakunnallisen sovelluksen kehitystyössä. Pilotin käynnistäjänä, rahoittajana ja koordinoijana on toiminut Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

Vaasan keskussairaalan päivystyspoliklinikan 33 työntekijää sekä sairaanhoitopiirin johtaja latasivat Ketju-sovelluksen testiversion puhelimiinsa. Pilotin toisella ja kolmannella viikolla simuloitiin koronatartuntaa neljällä henkilöllä.

”Sovelluksen lataaminen onnistui hyvin. Olen pitänyt puhelinta taskussa töissä ollessani ja samalla kerännyt manuaalisesti vertailutietoa kohtaamisista, joita on ollut muiden pilottiin osallistuneiden kanssa”, kertoo päivystyksen osastonhoitaja Tarja Makkonen, joka oli yksi neljästä tartuntaa simuloivista pilottihenkilöistä.

Tarjan kollegat, jotka altistuivat simuloidulle tartunnalle, saivat omaan puhelimeensa notifikaation, jonka mukaan he olivat altistuneet koronavirustartunnalle. Sovellus lähetti ilmoituksen niihin puhelimiin, jotka olivat olleet tietyn ajan Tarjan puhelimen kanssa lähietäisyydellä.

“Pilottiin osallistuminen on ollut mielenkiintoista. Ketju-sovelluksen käyttö on tuntunut helpolta, eikä se ole vaikuttanut puhelimeni muuhun toimintaan häiritsevästi”, Makkonen kuvailee tunnelmia pilotin jälkeen.

Teknologian soveltuvuutta analysoidaan

Pilotin tarkoitus on ollut testata, miten valittu teknologia soveltuu kohtaamistietojen tallentamiseen ja niiden tietojen avulla tartuntojen jäljittämiseen.

Vaasassa tehdyn pilotin malli oli niin sanottu hajautettu malli, jossa käytettiin DP-3T-teknologiaa. Tämänkaltaisen sovellusratkaisun kohdalla Vaasan pilotti on yksi ensimmäisiä Euroopassa.

Sovelluksen toimittivat pilottia varten ICT-yhtiö 2M-IT Oy sekä ohjelmistoyhtiöt Reaktor ja Futurice ja tietoturvayhtiö Fraktal.

Pilotin aikana kerätyn tietomassan analysointi on nyt alkanut ja lopullisia tuloksia saadaan myöhemmin kesäkuussa. Tarkemmassa analyysissa tullaan keskittymään erityisesti kohtaamisten havaitsemiseen ja tallentamiseen liittyvän teknologian toimivuuteen ja luotettavuuteen.

Pilottihankkeen vastuullisen johtajan, Vaasan keskussairaalan tietojohtaja Pia Wikin mukaan sovelluksen tietosuojaan on kiinnitetty erityistä huomiota, eikä esimerkiksi puhelinten sijaintitietoja ole tallennettu puhelimiin. Pilotin aikana ei myöskään ole tallennettu mitään henkilötietoja, eikä kokeilussa käytetty potilastietojärjestelmiä.

”Tietosuojavaltuutettua on informoitu hankkeesta ja Ketju-sovelluksen osalta tietosuojavaatimukset ovat kunnossa”, Wik sanoo.

Pilottiin osallistuneet sairaalan henkilökunnan jäsenet olivat vapaaehtoisia, ja heillä oli myös oikeus keskeyttää osallistumisensa milloin tahansa. Kaikki tartuntatapaukset olivat simuloituja ja pilotin aikana kerätyt tiedot kohtaamisista poistetaan heti pilotin jälkeen.

Lähdekoodi julkaistaan avoimesti hyödynnettäväksi

Ketju-sovelluksen lähdekoodi on tarkoitus julkaista avoimesti hyödynnettäväksi. Sitran Uudistumiskyky-teeman johtaja Antti Kivelä sanoo, että sekä Vaasassa toteutettavan pilotin että Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa toteutettavan pilotin kautta saadaan arvokasta tietoa tartuntaketjujen jäljittämisestä niin sovelluksen, lainsäädännön kuin toimintamallien kehittämisen suhteen.

Sitra on aktiivinen tulevaisuudentekijä, joka tutkii, selvittää ja ottaa kumppanit eri sektoreilta mukaan kokeiluihin ja uudistuksiin. Vaasan Ketju-pilotissa Sitra on mukana käynnistäjänä, koordinoijana ja rahoittajana.

”Koronapandemia ei jää viimeiseksi yllättäväksi tilanteeksi tai kriisiksi nopeasti muuttuvassa maailmassa. Siksi meillä kansakuntana pitää olla osaamista ja uskallusta kokeilla uudenlaisia toimintamalleja ja välineitä – ja sitten myös kykyä ottaa kokeiluista nopeasti opiksi ja panna toimeksi”, Kivelä sanoo.

Lisätiedot:

Kimmo Tiira, alueellinen IT-johtaja, Vaasan sairaanhoitopiiri, puh. 040 193 5011
Antti Kivelä, johtaja, Sitran Uudistumiskyky-teema, puh. 040 482 7435
Jari Nevalainen, 2M-IT Oy:n toimitusjohtaja, puh. 050 383 9455

 

Pilottihanke käynnistyy Etelä-Karjalassa: Voisivatko robottipuhelut tukea koronajäljitystä?

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) selvittää, miten terveydenhuoltojärjestelmän prosesseja tulisi kehittää koronaviruksen tartuntaketjujen jäljittämiseksi tehokkaasti. Pilottihankkeen käynnistäjä, koordinoija ja rahoittaja on Sitra.

Eksotessa alkaa kesäkuussa pilottihanke, jossa arvioidaan terveydenhuollon nykyisiä toimintamalleja sekä kehitetään uutta toimintamallia koronaviruksen tartuntaketjujen jäljittämiseen. Hanke tuottaa jäljitysprosessista tietoa, jota voidaan myöhemmin hyödyntää myös valtakunnallisessa kehitystyössä. Pilottihankkeessa otetaan huomioon paitsi nykyisen epidemian tulevat vaiheet myös mahdolliset tulevat epidemiat ja pandemiat.

“Pilotissa testataan uutta toimintamallia tartunnan saaneiden jäljittämisessä ammattilaisten ja asiakkaiden yhteistyönä. Tavoitteena on parantaa tartuntojen jäljitystyön toimivuutta ja luotettavuutta. Pilotin aikana arvioidaan, vähentääkö se henkilöstöresurssien tarvetta jäljittämiseen vapauttaen aikaa potilastyöhön”, kertoo Eksoten kehitysjohtaja Merja Tepponen.

Eksote on toiminut sosiaali- ja terveysalalla edelläkävijän roolissa jo kymmenen vuotta toteuttaen sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota vuodesta 2010. Pilotti jatkaa Eksoten pitkäjänteistä kehittämistyötä.

Suomessa nyt käytössä oleva testaa – jäljitä – eristä – hoida -strategia on menetelmä, joka mahdollistaa tartuntaketjujen katkaisun ja turvallisemman terveiden ja immuniteetin saavuttaneiden arkeen paluun. Toimiakseen strategia vaatii entistä kehittyneempiä jäljittämisen ja tiedonvälittämisen tapoja, jotta terveydenhuollon rajalliset voimavarat voidaan kohdistaa tehokkaasti ja vaikuttavasti. Jäljittämisen kapasiteetin kasvattamiseen viitattiin vastikään mm. valtioneuvoston julkaisussa Talouspolitiikan strategia koronakriisissä.

Pilotti toteutetaan Eksoten, ICT-yhtiö 2M-IT Oy:n ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran yhteistyönä.

Digitalisaatio mahdollistaa tehokkaamman voimavarojen käytön sosiaali- ja terveydenhuollossa

Digitalisaatio ja robotisaatio voivat tuoda jäljitykseen uusia, automaattipuheluiden kaltaisia, mahdollisuuksia. Niitä voidaan kokeilla ja hyödyntää esimerkiksi yhteydenpidossa altistuneiden ja mahdollisesti altistuneiden kanssa. Jäljitysvaiheeseen lisättävä teknologia luo ihmiskeskeiseen jäljitysprosessiin automatisoidun, tehokkaan ja skaalautuvan toimintamallin. Vaasan sairaanhoitopiirissä alkaa ensi viikolla pilottihanke, jossa pilotoidaan Ketju-jäljityssovelluksen käyttöä. Eksoten pilotissa hyödynnetään Vaasan hankkeen tuottamia tietoja.

Pandemia on paljastanut niin palvelujen kuin niitä tukevan tietohallinnon kehittämistarpeita. Nämä opit on syytä ottaa käyttöön. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisessä digitalisaatio mahdollistaa uusia ratkaisuja, mutta tarvittavien muutosten läpivienti monimutkaisessa toimintaympäristössä on vaativaa.

2M-IT:n rooli on olla mahdollistamassa toiminnan kehittämisen ja digitalisaation sosiaali- ja terveydenhuollossa muun muassa yhteistyössä toteutettavien kokeilujen avulla.

”2M-IT kehittää palveluita terveydenhuollon organisaatioiden kanssa heidän toimintaympäristössään, jolloin palvelut tukevat ammattilaisen työtä. Näin sote-ammattilaisten käytössä on järjestelmiä ja palveluita, jotka ovat tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita”, kertoo 2M-IT:n toimitusjohtaja Jari Nevalainen.

Pitkään terveydenhuollon uudistamiseksi työskennellyt Sitra on pilottihankkeen käynnistäjä, koordinoija ja rahoittaja. Sitran Uudistumiskyky-teeman johtaja Antti Kivelä muistuttaa, että kokonaisvaltainen uudistumiskyky on tärkeää, sillä teknologian ja jäljityssovellusten vaikutus yksistään on pieni, ellei samaan aikaa varmisteta koko testaa – jäljitä – eristä – hoida -prosessin toimivuutta. Samalla on syytä miettiä ennakkoluulottomasti myös täysin uusia toimintamalleja, kuten automatisoitujen puheluiden hyödyntämistä osana palveluprosessia. Sitra on vastikään rahoittanut kokeiluja, joissa testataan robottipuhelujen toimivuutta Kuhmoisissa, Loviisassa ja Riihimäellä.

”Julkisessa keskustelussa päähuomio on toistaiseksi ollut siinä, riittävätkö henkilöresurssit tartuntaketjujen jäljittämiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa. Sekä mobiilisovellus että automatisoidut puhelut voivat olla keinoja kohdentaa rajallisia henkilöstöresursseja järkevästi poikkeusoloissa”, Kivelä sanoo.

Lisätiedot:

Merja Tepponen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kehitysjohtaja, puh. 0400 655 197, merja.tepponen@eksote.fi

Jari Nevalainen, 2M-IT Oy:n toimitusjohtaja, puh. 050 383 9455, jari.nevalainen@2m-it.fi

Arja Pesonen, 2M-IT Oy:n hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 409 0755, arja.pesonen@tyks.fi

Antti Kivelä, johtaja, Sitran Uudistumiskyky-teema, puh. 040 482 7435, antti.kivela@sitra.fi

 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Eksote on vuodesta 2010 alkaen järjestänyt integroituja ja toimintakykyä edistäviä terveys- ja vanhustenpalveluja, perhe- ja sosiaalipalveluja sekä kuntoutuspalveluja maakunnan reilulle 128 000 asukkaalle. Eksotella on tällä hetkellä noin 100 toimipistettä kaikkien eteläkarjalaisten käytössä kotikunnasta riippumatta. Etelä-Karjalan keskussairaala vastaa erikoissairaanhoidosta ja ensivaste ja ensihoito järjestetään yhdessä pelastustoimen kanssa. Eksote on maakunnan suurin työnantaja ja työntekijöitä on noin 5000.

2M-IT Oy on Suomen suurin julkisomisteinen sosiaali- ja terveydenhuollon tieto- ja viestintäteknologian palveluihin ja ratkaisuihin keskittynyt yhtiö. Ratkaisumme helpottavat sote-ammattilaisten jokapäiväistä työtä 15 sairaanhoitopiirin alueella.

Sitra on aktiivinen tulevaisuudentekijä, joka tutkii, selvittää ja ottaa kumppanit eri sektoreilta mukaan ennakkoluulottomiin kokeiluihin ja uudistuksiin. Sitra on työskennellyt pitkään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi ja luo parhaillaan edellytyksiä reilulle datataloudelle. Sitra oli myös osaltaan suuntaamassa yksilön oikeuksia korostavaa EU:n datastrategiaa Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella.